Зад сцената: раждането на „един прост наръчник”

Техническата документация в съзнанието на потребителя е нещо, което е неразривна част от самия продукт, казва Ваня Кирицова, VMware

Работата на техническия комуникатор изисква съчетаване на широк кръг умения за създаване на нещо перфектно, казва Маргарита Станева, VMware

И ето, новата кафе-машина е вече вкъщи, и ти се пие кафе, и нямаш търпение да изпробваш какво ще е то от нея. Нетърпеливо разрязваш опаковъчните ленти и отваряш кутията, захвърляш настрана найлоните, мяташ бумагите и изваждаш трепетно устройството, което след малко ще забръмчи…

Може би се радваш на дизайна й, ако е красива на вид. Не се замисляш много за това колко часове е проектирана всяка тръбичка във вътрешността на това чудо. Изобщо, ама нито за миг не ти хрумва, че още толкова време и труд са вложени в оная досадна книжка, която с досада метна на масата преди малко и която ще отвориш, най-вероятно, само ако кафе-машината „нещо не работи”.

Някъде там, в един завод, има хора, които се занимават само с това – да създадат документацията, която придружава един нов продукт. Описанието в нея изглежда просто. Ала то е резултат от стотици часове труд и широкоспектърни умения.

Той, човекът, който пише тези документи, трябва да е с много добра езикова култура. Трябва да пише грамотно, да не допуска граматически и правописни грешки. В много от случаите той трябва да владее чужд език толкова добре, колкото и родия си език. Съществено е да може да се изразява разбираемо и ясно. Изразите му да са недвусмислени, фразите – семпли и добре подредени, та да го разбере и най-скараният с всякаква техника потребител.

Работата на техническия комуникатор изисква съчетаването на широк кръг умения за създаване на нещо перфектно, сподели Маргарита Станева, VMware

Техническата документация в съзнанието на потребителя е нещо, което е неразривна част от самия продукт, сподели Ваня Кирицова, VMware

За да създаде онази проста наглед книжка, той, техническият редактор, често пъти трябва да разговаря със създателите на продукта – било то кафе-машина, хладилник, телевизор, компютър, програма… Следователно той трябва да е комуникативен и да може да води „интервю” като истински журналист.

Да си общуваш с инженери често пъти не е лесно, защото те говорят на сложен технически език. А той, редакторът на техническа документация, трябва да разбере всичко и да „преведе” сложните технически думички на езика на обикновените потребители.

Когато си говори с някои „техничари” като например софтуерните разработчици, той трябва да е особено настойчив, ловък в разговора и внимателен. Общуването с такива колеги нерядко изисква върховни комуникаторски умения. Така е, защото мнозина експерти от тази област са склонни да се затварят в специфичния свят на своята работа и да пренебрегват всеки, който не разбира техния „език” и логика.

И тъй като пише документацията сам или в малък и „разпределен” екип, той, редакторът на техническа документация, трябва и да е много организиран и дисциплиниран човек. Обичайно той няма ръководител, на когото да може често да се опира при нужда от помощ, съвет или обсъждане на текущ проблем. Иначе казано, той е сам със задачата си и трябва да намира начин да се справя с всякакви сложности самостоятелно.

Всичко това изглежда като „много шум за нищо”, но в действителност е от голямо значение за имиджа на продукта и реномето на неговия създател. Техническата документация в съзнанието на потребителя е нещо, което е неразривна част от самия продукт, казват Ваня Кирицова и Маргарита Станева от софтуерната компания VMware, които по време на конференцията ETC 2016 в София разказаха в първо лице как изглежда трънливият път на тази пренебрегвана и непозната професия – техническия комуникатор.

Документацията на всяко нещо, което използваме, идва с него при самото му придобиване. Смятаме, че тя е просто там, съвсем естествено, по подразбиране. Когато е добре написана, това не ни прави впечатление – приемаме го за даденост. Когато обаче е пълна с грешки, започваме да си мислим, че най-вероятно и самият продукт е пълен с грешки – грешки в проектирането, дизайна, материалите може би…. Когато оформлението й е недогледано, очакваме и самият продукт да е недомислен.

Един добър продукт, придружен от лоша документация, може да бъде използван погрешно от потребителя – и съсипан. А това, неминуемо, ще удари имиджа на марката, създала продукта.

Накратко казано, работата на техническия комуникатор изисква съчетаването на широк кръг умения за създаване на нещо перфектно, на което в крайна сметка никой не обръща внимание. Когато обаче имаме проблем с продукта, който използваме, неизменно разчитаме именно на тази техническа литература да ни помогне да се справим със ситуацията.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар