ИТ пазарът в стагнация, нулев ръст тази година

Разходите за ИТ устройства ще намалеят тази година с 5,3% до $627,2 млрд.

Разходите за ИТ устройства ще намалеят тази година с 5,3% до $627,2 млрд.

Разходите за информационни технологии в световен мащаб тази година ще останат на нивото от миналата – или около 3,41 трлн. долара, сочи нов доклад на анализаторската компания Gartner.

По-рано Gartner прогнозира съкращаване на ИТ разходите с 0,5% през 2016 г. Новата прогноза е по-оптимистична, в резултат на стабилизирането на някои валути, но не отчита евентуалното излизане на Великобритания от ЕС.

Традиционно, Gartner разделя ИТ пазара на системи за дейта центрове, софтуер, устройства, ИТ услуги  и комуникационни услуги. В първия сегмент – системите за дейта центрове, се очаква ръст от 2% до $174,6 млрд., благодарение главно на силното търсене в Китай и Западна Европа.

При софтуера прогнозата сочи ръст от 5,8% до $332,2 млрд. Главен фактор тук е Северна Америка, като най-голямо търсене се очаква в областта на CRM решенията.

Разходите за устройства обаче ще намалеят с 5,3% до $627,2 млрд., в резултат на спад в търсенето в страни като Русия, Япония и Бразилия. Като цяло, потребителите отлагат покупката на нови РС.

В сегмента на ИТ услугите се очаква ръст от 3,7% до $897,6 млрд. Най-тъсени ще бъдат услугите в Япония, където прогнозираният ръст е 8,9% спрямо миналата година.

При комуникационните услуги Gartner очаква спад тази година от 1,4% до $1,38 трлн. В някои страни обаче, като Япония и Китай, ще има ръст, докато Източна и Западна Европа, както и Северна Америка ще отбележат спад, породен от ценовите войни между операторите.

Коментар