Дефект в диаманта отваря път към квантови компютри

Международен екип от учени изследва възможностите на диаманта за създаване на квантови компютри, с които се свързва бъдещето на изчислителните системи.

Групата от руски и италиански учени иска да докаже, че изкуствено създадени дефекти в кристалната структура на диамантите могат да се превърнат в свръхярки и ефективни квантови точки, съобщи Московският физико-технически институт (МФТИ).

По-конкретно, учените изследват възможността за създаване на ефективни еднофотонни източници с помощта на електрическа помпа – устройство, което излъчва единични фотони при пропускане на електрически ток.

С други думи, системата генерира единичен фотон по заявка, като просто прилага напрежение върху диаманта, при което вероятността от нула фотони на изхода е нищожна, а генерирането едновременно на два или повече фотона е невъзможно.

Преходът към еднофотонна технология ще позволи 1000-кратно подобрение на енергийната ефективност на съществуващите устройства за обработка и предаване на информация и също така ще отвори пътя за създаване на различни квантови системи.

Eфективни източници на единични фотони могат да бъдат получени за сметка на дефекти на атомно ниво в структурата на диаманта. Чрез прилагане на напрежение към диамантения нанодиод с изкуствено създаден цветен център могат да се генерират единични фотони с висока честота.

Коментар