Класни стаи в цяла Европа ще получат 3D принтери

3D принтирането може да помогне при обучението на много от сегашните умения, които се търсят от работодателите, заяви Андреас Ландфелд, генерален мениджър на Makerbot за региона на ЕМЕА

3D принтирането може да помогне при усвояване на много от сегашните умения, които се търсят от работодателите, заяви Андреас Ландфелд, генерален мениджър на Makerbot за региона на ЕМЕА

Съвместна инициатива на Samsung и лидера в триизмерния печат Makerbot ще осигури 3D принтери на класни стаи в цяла Европа, с цел обучение на млади иноватори.

Двете компании ще оборудват училища, колежи и музеи с 3D принтери, като част от програмата за дигитални умения на Samsung, която подпомага ученици от всички класове да програмират и изобретяват.

Първата фаза на проекта стартира тази година в Германия, Италия, Испания, Обединеното Кралство и Швеция, стъпвайки на изградената мрежа от 1300 смарт класни стаи и 65 дигитални академии на Samsung. Чрез комбиниране на уроци по дизайн и програмиране с 3D принтиране, учениците ще преминат пълния дизайнерски цикъл за иновации и разработване на идеи.

Партньорството на Samsung и Makerbot подкрепя инициативата за дигитална заетост на Европейската комисия, като се ангажира да осигури работа на 400 хиляди млади хора в цяла Европа до 2019 г.

„Представете си 9-годишно момиче с идея за нов дизайн, което има възможност да превърне идеята си в реалност в училище и да я вземе със себе си вкъщи. Изминаването на целия творчески процес, от идея до дигитална концепция и физическия обект, представлява бъдещето в сферата на образованието и R&D”, каза Евелин Никола, мениджър в Samsung Европа.

3D принтирането може да помогне при усвояване на много от сегашните умения, които се търсят от работодателите, както и при прилагането на знанията в реални ситуации, посочи от своя страна Андреас Ландфелд, генерален мениджър на Makerbot за региона на Европа, Близкия Изток и Африка.

Европа се отличава с особено висока безработица сред младите хора. Много младежи завършват образованието си без да придобият дигиталните и „меките” умения, нужни за бъдещата им работа.

В същото време образователните системи не успяват да отговарят на променящите се нужди на работодателите. Samsung фокусира своите европейски граждански програми именно върху дигиталното образование и заетост.

Коментар