Мобилните приложения носят 5 млн. работни места на ЕС

До 2018 г. почти 5 млн. души ще бъдат заети в сектора на мобилните приложения, който ще допринесе с 63 млрд. евро към БВП на ЕС, заяви Ева Паунова

До 2018 г. почти 5 млн. души ще бъдат заети в сектора на мобилните приложения, който ще допринесе с 63 млрд. евро към БВП на ЕС, заяви Ева Паунова

Мобилните приложения ще генерират 63 млрд. евро към БВП на ЕС и ще открият 5 млн. работни места до 2018 г., заяви българският евродепутат Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) по време на днешната кръгла маса „Конкурентоспособност и иновации в сектора на мобилните приложения”.

Петте най-успешни компютърни игри за изминалата година в Европа и САЩ са създадени в Европа. Икономиката на мобилните приложения е генерирала досега над 1,64 млн. работни места и е акумулирала над 8 млрд. евро приходи. Изчислено е, че до 2018 г. почти 5 млн. ще бъдат заети в сектора, който ще допринесе с 63 млрд. евро към БВП на ЕС, посочи българският евродепутат.

„Важно е с новите законодателни инициативи от Стратегията за единен цифров пазар да отчитаме този успех и да го насърчаваме”, каза Ева Паунова, която бе домакин на кръглата маса.

Конференцията, организирана в партньорство с Алианса на разработчиците на мобилни приложения (Application Developers Alliance), бе модерирана от Пол Хофхайнц – президент, изпълнителен директор и създател на един от топ изследователските институти в Брюксел – Lisbon Council, а в нея участваха мениджъри на успешни проекти от мобилната индустрия, представители на изпълнителната власт на ЕС, експерти по дигитализацията и предприемачи.

Всички те се обединиха около тезата, че икономиката на мобилните приложения е достигнала високо ниво на развитие и всяка регулация, която следва да бъде приета, трябва да е добре премерена и да не спира иновациите. Според 97% от участвалите в скорошно проучване, икономиката на мобилните предложения е достатъчно конкурентоспособна при сегашните пазарни условия.

Докладът на Алианса на разработчиците на мобилни приложения, представен на събитието, се базира на данни от близо 700 разработчици и разпространители на мобилни приложения. Ева Паунова е автор на предговора на доклада.

Алиансът разполага с мрежа от около 75 000 разработчици, към която физически лица могат да се присъединят безплатно и да получат достъп до образователни ресурси и събития. Той също представлява около 200 компании, сред които са Blackberry, Snapchat, American Express, at&t, Ericsson, Facebook, Google, Intel, Spotify и Yahoo.

Коментар