Създадоха асоциация за 5G в автомобилите

Новосъздадена асоциация ще способства изготвянето на стандарти и комерсиалното внедряване на 5G разработки в автомобилите

Новосъздадена асоциация ще способства изготвянето на стандарти и комерсиалното внедряване на 5G разработки в автомобилите

Автомобилни гиганти и компании от ИТ индустрията създадоха организация за развитие и налагане на технологията 5G в автомобилите.

Зад 5G Automotive Association застават Audi, BMW, Daimler, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia и Qualcomm. Тяхната цел е да разработват, тестват и налагат решения за 5G комуникации в автомобилния сектор.

Освен това асоциацията ще способства изготвянето на стандарти и комерсиалното внедряване на 5G разработки. В частност, усилията ще бъдат съсредоточени в областта на самоуправляемите автомобили.

Членовете на 5G Automotive Association вярват, че мрежите от пето поколение (5G) ще удовлетворят потребностите на обществото от мобилност и сигурност и ще послужат като основа за изграждане на ново поколение инфотейнмънт системи и самоуправляеми автомобили.

Асоциацията ще работи в тясно партньорство с други национални и регионални инициативи в същата област и същевременно остава отворена за приемане на нови членове.

Коментар