Sony става холдинг през следващата година

Процесите на реорганизация в Sony превръщат компанията в холдингова структура

Процесите на реорганизация в Sony превръщат компанията в холдингова структура

Реорганизациите в Sony ще завършат през пролетта на 2017 г., когато компанията ще придобие структурата на холдинг. Целта на промените е да бъде ускорен процесът на взимане на решения и отчетността в компанията да стане по-прозрачна.

Следващата пролет Sony ще отдели в самостоятелна компания подразделението за потребителски камери, като по този начин ще завърши мащабната реорганизация на своя бизнес, предаде агенция Nikkei. От 1 април 2017 г. структурата Imaging Products & Solutions с персонал от 3500 души ще заработи като 100-процентова дъщерна компания на Sony.

През февруари 2015 г. японската корпорация обяви тригодишен бизнес план, съгласно който през финансовата 2017 година (изтичаща през март на календарната 2018 г.) Sony трябва да отдели бизнеса с камери в самостоятелна компания и да завърши процеса на реструктуриране. Всички подразделения на Sonу, работещи на проблемния пазар за електроника, ще се превърнат в дъщерни компании.

Sony вече отдели в самостоятелни компании високорентабилните направления в дейността си от рода на финансови услуги, производство на филми и музика. Аналогични стъпки бяха предприети спрямо подразделението Home Entertainment and Sound (домашна развлекателна електроника) и полупроводниковия бизнес, в рамките на който Sony произвежда CMOS датчици за изображения.

Така на практика компанията-майка Sony ще се превърне в холдинг, функциите на който ще бъдат да разработва стратегии за бизнеса на цялата група и да създава нови предприятия.

Коментари по темата: „Sony става холдинг през следващата година”

добавете коментар...

  1. Tesla

    Реорганизации – няма пари.

Коментар