Китай с двойно повече патентни заявки от САЩ

Очевиден е стремежът на Китай да направи иновациите главен лост в икономическата си стратегия

Очевиден е стремежът на Китай да направи иновациите главен лост в икономическата си стратегия

За една година Китай е подал над 1 млн. заявки за патенти, защита на търговски марки и промишлен дизайн, сочи статистиката за 2015 г. на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) към ООН.

Досега нито една страна в света не е подавала толкова голям брой заявки. За сравнение, САЩ, които държат второ място по този показател, имат на сметката си 526 хиляди заявки.

Като цяло, през миналата година са подадени 2,5 млн. патентни заявки. След Китай и САЩ се нареждат Япония с 454 хиляди заявки и Южна Корея с 238 хиляди. Азиатският регион води в света на иновациите, а Китай се явява главният двигател.

Повечето китайски заявки са в областта на електрическите системи, където влизат и телекомуникациите, а на второ място са компютърните технологии и полупроводниците, следвани от измервателните инструменти и медицинските технологии.

Прави впечатление, че 1,01 млн. заявки са подадени от китайски граждани вътре за страната и само 42 хиляди за чужбина, но броят на последните нараства с всяка изминала година. Очевиден е стремежът на Китай да направи иновациите главен лост на икономическата си стратегия.

Коментар