Дуално образование срещу младежката безработица

Младежката безработица в Словакия постепенно намалява в последните години, в резултат на дуалното образование

Младежката безработица в Словакия постепенно намалява в последните години, в резултат на дуалното образование

Словашкият опит в дуалното образование показва бавен, но стабилен спад на младежката безработица, стана ясно на форум в София, организиран в рамките на проекта ДОМИНО – швейцарска подкрепа за навлизането на дуалното образование в България.

Както и България, Словакия използва опита на Швейцария, Австрия и Германия за реформиране на професионалното си образование чрез навлизане на дуалната система. През 2011 г. Словакия е четвърта по младежка безработица в ЕС (30 процента), а бизнесът се оплаква от липсата на квалифицирани кадри.

„Осъзнахме, че ако искаме да намалим младежката безработица, трябват подготвени кадри и то в сфери, които се търсят от бизнеса”, посочи Карел Якубик от Министерството на образованието, науката, изследователската дейност и спорта на Словакия.

Същата година страната започва петгодишен проект с швейцарско финансиране на обща стойност близо 4,5 милиона франка, който подпомага разработката на методика за квалифицирани преподаватели по професионално обучение и наставници във фирмите, създаването на нови учебни програми и др.

Днес младежката безработица в Словакия е около 24 процента, спада бавно, но стабилно. В дуалното образование участват 55 училища и 463 предприятия. Бизнесът предлага близо 3000 работни места за учениците с професионално образование, докато миналата година са били два пъти по-малко.

Все повече ученици се насочват към професионалното обучение, защото го намират за по-привлекателно и перспективно от университетската диплома, но то не им затваря вратите за висше образование.

Учениците в Словакия имат минимум 1400 часа професионално обучение под надзора на учител или наставник във фирмата. Учениците, които вече работят във фирмите, получават от 50 до 100 процента от възнаграждението на работниците. По преценка, работодателите предоставят и месечна бизнес стипендия, която може да достигне четирикратния размер на минималната издръжка за живота.

Словакия предвижда стимули за бизнеса за участие чрез данъчни облекчения, които се изчисляват според броя на учениците или обучението им в реална работна среда. 3 200 евро е намалението на данъчната основа за всеки ученик, който има годишно между 200 и 400 часа обучение в работна среда, или 1 600 евро, когато обучението е по-малко от 200 часа.

Коментар