Ericsson купи немска фирма за дигитална трансформация

Придобитата компания Allolio&Konrad Крайната ще се превърне в гръбнака на консултантската организация на Ericsson за Западна и Централна Европа.

Придобитата компания Allolio&Konrad ще се превърне в гръбнака на консултантската организация на Ericsson за Западна и Централна Европа.

Ericsson придоби немската консултантска компания Allolio&Konrad, специализирана в трансформирането на бизнеса на телекомуникационни оператори. Стойността на сделката не се съобщава.

Дейността на Allolio&Konrad, основана в Бон през 2001 г., е насочена предимно към европейския телекомуникационен пазар, но компанията все по-усилено развива бизнес и с клиенти в областта на финансите и комуналните услуги.

В допълнение към опита си в управление на трансформацията на бизнеса и ИТ, Allolio&Konrad осигурява и услуги по гарантиране, стратегическо консултиране и изпълнение на програми.

Придобиването ще увеличи възможностите за дигитална трансформация на Ericsson в Западна и Централна Европа, особено в областите на трансформация на процесите и управление на промяната.

Allolio&Konrad ще се запази като самостоятелна единица и ще продължи да работи с настоящите си клиенти, като споделя знания и опит с 18 000 консултанти и системни интегратори на Ericsson в световен мащаб. Крайната цел е фирмата да се превърне в гръбнака на консултантската организация на Ericsson за Западна и Централна Европа.

„Увеличихме глобалния си екип от висококвалифицирани консултанти и системни интегратори както чрез назначения, така и чрез целенасочени придобивания. Знанията и експертизата на Allolio&Konrad ще утвърдят още по-сериозно нашата консултантска практика”, коментира сделката Валтер Д’Авино, директор за регион Западна и Централна Европа в Ericsson.

Коментар