Чатът с шанс да измести е-пощата тази година

Макар и доминиращи, приложенията за мигновен обмен на съобщения ще продължат да се разглеждат като неформални средства за комуникация

Макар и доминиращи, приложенията за мигновен обмен на съобщения ще продължат да се разглеждат като неформални средства за комуникация

Все по-популярните месинджъри могат да изместят е-пощата от лидерското място в платформите за обединени комуникации още през настоящата година, според прогноза на Fuze.

Очаква се значителен ръст в мигновения обмен на съобщения през 2017 г. В същото време електронната поща ще престане да бъде доминираща форма за общуване за сметка на чат приложенията за съвместна работа от рода на Slack или Huddle, твърди Fuze.

Приложенията за мигновен обмен на съобщения ще продължат да се разглеждат като неформални средства за комуникация, докато по е-пощата ще се предава важната информация, коментира директорът по маркетинг на Fuze за региона EMEA Том Пресли, цитиран от Computing.

Според него, интеграцията на чат приложения в повечето платформи за обединени комуникации ще означава съществена промяна в начина, по който хората използват мигновения обмен на съобщения. Функциите на чата ще заменят е-пощата като доминираща форма на връзки вътре в офиса.

Основният проблем при замяната на е-пощата с чат ще дойде от това, че на служителите по-често ще бъде търсена отговорност какво говорят по чат канала. Това ще повлияе не само на начина на общуване, но и на корпоративните връзки, ИТ практиката и дори на управлението на персонала, смята Пресли.

Fuze вярва, че 2017 г. ще ознаменува идването на т.нар. поколение на приложенията (App Generation). Тази нова група технологично грамотни млади хора има дълбоки планове за комуникациите на работното място и възнамерява да преразгледа ИТ, сътрудничеството и начина на водене на бизнес.

През настоящата година концепцията App Generation ще започне да се превъплъщава в живота, тъй като старшите представители на новото поколение ще се влеят в работната среда и ще възродят нуждата от унифициран подход към комуникациите. Става въпрос за младежите, родени в края на 20-ти век.

Коментар