Жените харчат по-малко за мобилни приложения

Жените не само харчат по-малко пари за мобилни приложения, но и по-рядко ги ползват, сочи анализ на Gartner за употребата на апликациите от различните полове и възрастови категории.

Над половината от потребителите на смартфони не дават пари за мобилни приложения – нито за платено сваляне, нито за транзакции вътре от самите приложения, сочи докладът. Същевременно обаче разходите на крайните потребители за транзакции в приложенията нарастват.

Докато разходите за платени сваляния са нараснали само с 4% през 2016 г., то стойността на транзакциите вътре в приложенията бележи увеличение с 26% спрямо предходната година. Средният разход за операции в приложенията възлиза на 11,59 долара, а за платени сваляния – 7,67 долара.

Възрастта и полът влияят на нивото на разходите. Колкото по-възрастни са потребителите, толкова по-малко плащат за транзакции вътре в приложенията и повече за сваляне на приложения, коментира Gartner.

Изследването установява също сериозни разлики в нивата на разходи между мъжете и жените. Нежният пол не само харчи по-малко пари за мобилни приложения, но и по-рядко ги използва, твърди Gartner. Но жените нямат нищо против условно-безплатния подход “фримиум”, който им позволява да изпробват приложението, преди да решат струва ли си да го купят.

Коментар