ERP обучението дава добри перспективи

ERP пазарът ще се развива динамично, което разкрива добри възможности за реализация на специалистите в тази област

Не повече от 15% от фирмите в България използват системи за управление на бизнеса от клас ERP, съобщиха от образователната институцията ERP Academy.

Пазарът тепърва ще се развива по-динамично и разкрива добри възможности за реализация в сферата на бизнес софтуера. В световен мащаб браншът също се развива с бързи темпове, което означава, че студентите, които завършат ERP академията, ще могат да се реализират и в чужбина.

Първата магистратура, която изучава задълбочено ERP системите, се появи в България през 2015 г. Тя е създадена от Висше училище по застраховане и финанси в партньорство с ERP Academy – обединение на различни фирми от сектора.

Завършилите „Бизнес анализ и ERP решения” в академията са подготвени да работят както в компании за разработка и внедряване на подобни решения, така и в предприятия, на които предстои внедряване на ERP или вече има такова, посочиха от ERP Academy.

В академията могат да се обучават също така мениджъри и собственици на предприятия, които искат да навлязат по-дълбоко в този ключов компонент от фирмената информационна инфраструктура.

Възникнали с фокус върху производствените предприятия, днес ERP системите се използват също и в търговските и дистрибуторски фирми, банките и финансовите организации, телекомуникациите и много други икономически сектори. Най-често представляват мащабни решения, чиято цена може да варира от трицифрена сума месечно (при SaaS модела) до стотици хиляди и дори милиони лева.

ERP системата обединява всички останали ИТ решения в една компания, вкл. телекомуникациите, CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти), онлайн магазина и т.н. ERP заема централно място при дефиниране и управление на бизнес процесите, управление на корпоративните ресурси, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, както и човешките ресурси. Тя е своеобразен връх на пирамидата и няма нужда от ъпгрейдване до по-висок клас софтуер.

Като най-мащабното софтуерно решение, работещо в една компания, ERP управлява в цялост всички процеси и ресурси в нея. Случващото се във всеки един отдел  генерира автоматично различни събития в останалите подразделения. Този централизиран подход променя изцяло функционирането на една компания, като повишава нейната ефективност и спестява значителни средства и ресурси, поясниха от ERP академията.

Коментар