Ръст на спама за първи път от 7 години

След продължителен период на затишие, спамът започва отново да нараства. Това се случва за първи път от седем години насам, по данни на компанията за сигурност Лаборатория Касперски.

Делът на спама от общия имейл трафик през 2016 г. възлиза на 58,3%, което е с 3% повече спрямо предходната година. За последен път спамът отбеляза ръст през 2009 г., след което стабилно намаляваше.

Като причина за дългогодишния спад специалистите посочват прехода на малкия и среден бизнес към използване на легални рекламни платформи. Ръстът на нежеланата е-поща през миналата година се обяснява от Лаборатория Касперски с друг фактор – увеличение на имейлите, съдържащи криптиращи троянци или връзки към такива програми.

Интересът на киберпрестъпниците към криптиращия софтуер е обусловен от неговата достъпност. Подобни приложения могат да се купят на черния пазар, вместо да се пишат от нулата. Това е резултат от навлизането на модела RaaS (Ransomware as a Service – злонамерен софтуер като услуга).

Лаборатория Касперски допуска ръст на спама и през настоящата година, най-вече заради писмата с криптиращи вируси. Но и друг тип атаки ще бъдат във фокуса на престъпниците – например, разпространение на спам писма с цел кражба на пароли. Фишингът беше много популярен през 2016 г. и ще остане актуален и тази година.

Китай има голям принос за обема на спама. В страната са забранени най-популярните социални мрежи, което ограничава възможностите за реклама. През миналата година компаниите от малкия бизнес прибeгнаха до спама като основно средство за реклама на дейността си.

Коментар