Най-ангажирани са хората в сектори Фармация и ИТ

Програмите за поощряване на служителите могат да подобрят представянето на екипа с до 44%, сочат експертни оценки

Все повече работодатели в България припознават програмите за социални придобивки и възнаграждения като един от най-ефективните методи за повишаване на мотивацията на служителите, подобряване на резултатите и представянето на компанията.

Проучване, реализирано от AON за 2016 г. сред 15 793 служители в 58 компании от 12 индустрии в България, показва, че за почти 94% от анкетираните социалните придобивки са особено важни за тяхната ангажираност към компанията. Почти всички респонденти се обединяват около твърдението, че допълнителните стимули са ключов фактор за оставането им във фирмата, в която работят, както и за привличането на нови служители.

Според AON, нивото на ангажираност на служителите в България през 2016 г. остава стабилно. 65% от всички изследвани служители твърдят, че се чустват ангажирани и допринасят за бизнес успеха на своя работодател. Този резултат поставя България на челните места в Централна и Източна Европа. Най-малко ангажирани са служителите в Литва, Латвия, Естония следвани от Полша и Турция.

Българските служители, които са част от мултинационални компании, са със средно ниво на ангажираност от 66%. То е с 6% по-високо от ангажираността на служителите в изцяло български компании. В същото време обаче служителите в изцяло българските компании намират по-голям баланс между работа и личен живот.

Най-ниското ниво на ангажираност се наблюдава сред най-младите служители на възраст до 25 години (56%). Най-ангажирани се оказват работещите в групата 55+ години (65%).

Допълнителните стимули са ключов фактор за ангажираността и оставането на служителите във фирмата

Анализът на AON по сектори на българската икономика показва, че най-ангажирани са служителите от „Фармация” (92%). Сектор „ИТ” е вторият в класацията, а сектор „Аутсорсинг услуги” заема една от последните позиции, тъй като едва 36% споделят, че в компанията, в която работят, има ефективен процес, който им помага да идентифицират правилно областите си за развитие. Заедно с това само 47% от участниците, заети в „Аутсорсинг услуги”, са абсолютно съгласни с твърдението, че работодателят им ги мотивира достатъчно.

В икономически по-развитите страни финансовите компенсации губят своята привлекателност. Според Boston Consulting Group, повишението на заплатата е последвано от 2-3-седмично щастие. Изследване относно първите 10 фактора за щастие на работното място, проведено с повече от 200 000 служители по цял свят, показва, че най-ценено от служителите е признанието за тяхната работа. Високата заплата е едва на 8-ма позиция.

„Когато служителите се чувстват оценени, се повишава и тяхната принадлежност към компанията, за която работят. Това в дългосрочен план води до по-висока ангажираност, привързаност и продуктивност”, коментира резултатите Виктор Косконел, изпълнителен директор на Содексо България.

Според него, мотивацията е критично важен проблем, а заплатата макар и важна е често недостатъчно условие. Проучване на Содексо показва, че 74% от работодателите, предложили програми за стимулиране на служителите чрез социални придобивки, наблюдават подобрение в привлекателността на компанията, 88% наблюдават ръст в продуктивността, а 71% ръст в продажбите.

Коментари по темата: „Най-ангажирани са хората в сектори Фармация и ИТ”

добавете коментар...

  1. gen B.

    Аз съм ИТ+Фармация!

Коментар