Русия начерта път за ускорено ИТ развитие

Руското министерство на комуникациите разработи проект за ускорено изграждане на цифрова икономика. Документът предвижда към 2025 г. да бъде осъществена пълна интернетизация на Русия и страната да се превърне в рай за ИТ специалистите.

Проектът, разработен по идея на президента Путин, е изпратен до органите на изпълнителната власт за съгласуване, като на 11 май предстои неговото разглеждане от правителството, съобщи CNews.

Документът се състои от осем раздела: държавно регулиране, информационна инфраструктура, изследвания и разработки, кадри и образование, информационна сигурност, правителствено управление, умни градове и цифрово здравеопазване. Информационната инфраструктура за цифрови услуги ще използва с приоритет руски технологии.

Към 2025 г. във всички населени места с минимум 1000 души ще бъде осигурено 100% покритие с широколентов интернет, а в градовете с население над 300 хиляди души ще бъдат пуснати мрежи от пето поколение (5G). В труднодостъпните райони на страната ще се доставят интернет услуги чрез спътници и безпилотни апарати на достъпни цени.

В програмата е заложено Русия да стане привлекателно място за ИТ специалистите, като за целта ще бъдат осигурени правна, технологична и организационно-икономическа поддръжка на труда им и привличане на нови работници в тази сфера, вкл. граждани с ограничени възможности, по-възрастни и освободени от икономиката. Предвижда се улеснено привличане на чуждестранни специалисти с необходимите компетенции.

Механизмите за подготовка, повишаване на квалификацията и самообразоване в сферата на цифровата икономика ще действат в продължение на целия живот на хората, пише в програмата.

През 2025 г. от ВУЗ-вете в Русия ще излизат по 100 хиляди специалисти в областта на ИТ плюс. Образователната система ще доставя още 500 хиляди висшисти и кадри със средно професионално образование, които имат ИТ умения на световно ниво. Учениците и студентите ще бъдат въвличани в трудовия процес на ИТ сферата още по време на обучението си.

Не на последно място, в Русия ще се появят няколко десетки умни градове, в които технологиите ще позволят управление с максимално възможно качество на ресурсите и предоставянето на услуги, като целта е създаване на благоприятни устойчиви условия за живот и работа. В тези градове към 2025 г. ще живеят около 50 млн. души.

Коментари по темата: „Русия начерта път за ускорено ИТ развитие”

добавете коментар...

  1. фофу

    “Проектът, разработен по идея на президента Путин …”, брех, добре, че е царя слънце, та да им казва очевидни неща. Сигурно вече всеки университет ще има ликът му позлатен. Да, и пак всичко е ЩЕ.

  2. :о)

    КОНТРОЛ КОНТРОЛ КОНТРОЛ

    ще се прави, ще излизат, ще ще ще ще ще…КГБ начерта стратегията
    сега роби изпълнявайте!

Коментар