Учени симулират успешно спирални галактики

Учени от проекта Auriga създадоха компютърен модел, който може да се използва за изучаване на галактиките в продължение на еони

Надничайки през телескопа в търсене на спирални галактики, изследователите могат да видят само искряща точка. В действителност, това е една от най-сложните системи във Вселената – струпване и завихряне на милиарди звезди, звездни останки, прах и газ.

За да проучат допълнително спиралните галактики, учени от проекта Auriga създадоха огромна компютърна симулация, която показва образуването на спирална галактика с размерите на Млечния път.

Изследователският екип използва два суперкомпютъра – Hornet и SuperMUC. Специално разработен софтуер включва модели за гравитация, формиране на звезди, газова хидродинамика, супернови и магнитни полета.

Изследователите са симулирали 30 галактики с висока разделителна способност и 6 с много висока. Работата по симулацията е отнела няколко месеца.

Създаването на подобни модели е свързано с много трудности. Така например, в симулираните галактики се появявали несвойствени за тях изпъкналости и вдлъбнатини, които астрономите не са наблюдавали никога преди това. Ето защо те разработили нов компютърен код, който отстранява тези грешки и същевременно добавя нови елементи като магнитно поле.

Крайният резултат от компютърното моделиране е спирална галактика, подобна на тези, наблюдавани от астрономите. Разработчиците се надяват, че тяхната система ще бъде основа за изучаване на галактиките в продължение на еони (периоди, състоящи се от няколко ери).

Коментар