Флаш памети превземат центровете за данни

Те пестят пространство и намаляват консумацията на енергия

Red Hat: Стойността на хибридния облак е в бързината на иновациите

Технологиите ускоряват добрите идеи, казва Витолд Зуковски

Микроцентрове за данни се доставят готови за месец

Поддържат цялата инфраструктура за ИТ среди и търговски обекти