Облакът

Малкият бизнес е претоварен и недоволен от комуникациите

МСП се "задавят" от шума и разсейването на социалните канали

Слънчева централа 100MW ще захранва центрове за данни на Google

Проектът се реализира чрез инвестиционна програма Green Invest

Европа ускорява възприемането на „облакa”

На хоризонта се задават и ново поколение регулации, които ще са специфични за облака

Oracle и Microsoft сбъдват „мулти-облачната реалност“

Разсейват мита, че е трудно да се изпълняват „реални приложения в два облака“

Хакерите се прикриват в облачни услуги за съхранение

Нова серия атаки използва легитимни облачни услуги в опит за достъп до чувствителни данни