Fujitsu: Сливането на технологии и социални науки има огромен потенциал

Тази възможност е съществена за всички, които имат потребители

VDI инфраструктурата и ползите за бизнеса

Организациите могат да поддържат мобилността на служителите със сигурен отдалечен достъп до вътрешните фирмени ресурси

Фермерските пазари се преместват в интернет

По време на пандемията поръчките скочиха неколкократно – между 5 и 8 пъти – и дори след очаквания спад запазиха доста високо ниво

Превземането на облачни профили – сериозен риск за сигурността

Ситуацията се усложнява значително от новите практики, включително преминаването към мобилна работа