Наука

Защо топ учени работят за децентрализация на интернет

Стотици изследователи попречиха за затриването на куп ценни климатични проучвания

Роботи-изследователи ускоряват научните открития

Те могат да предприемат по-рискови експерименти - в по-сурова лабораторна среда или при използване на по-токсични вещества

Назрява ли криза в научните изследвания

Оказва се, че огромна част от учените не съумяват да възпроизведат своите експерименти, стига се дори до оттегляне на публикации от научните списания

Изкуствен интелект свързва милиони научни изследвания

Имаме такъв огромен обем от данни за всяка тема, че нито един човешки ум не може да побере всичкото натрупано знание