Наука

AI стартъп, основан от българин, помага на ЕС да конкурира САЩ и Китай в науката

Iris намалява драстично времето и ресурсите за научни изследвания

Ускоряват Големия адронен колайдер до рекордни нива

Планираното подобрение ще осигури невиждан досега потенциал за научни открития