Софтуерът ще се плаща като телевизията и интернет

Преходът към абонаментен модел е отчетлива тенденция, а към нея вече се присъедини и Autodesk - разработчик на AutoCAD