Софтуерът ще се плаща като телевизията и интернет

Преходът към абонаментен модел е отчетлива тенденция, а към нея вече се присъедини и Autodesk - разработчик на AutoCAD

Autodesk ще доставя безплатен софтуер на образованието

Училища и университети в Европа и целия свят получават достъп до професионалните решения за проектиране на компанията