35% от работните места в ЕС зависят от авторското право

Средното възнаграждение при тях е с над 40% по-високо