България не се справя с пиратството

bsa piracyСлед петгодишно прекъсване, България отново е включена в „Списъка за наблюдение” на най-големите нарушители на авторското право, изготвян от Търговското представителство на САЩ.

Според доклада от месец май, известен още като Списък 301, страната ни е предприела само ограничени стъпки за противодействие на пиратството на авторски и сродни на авторските права, независимо от препоръките, залегнали в миналогодишния доклад, съобщи софтуерният алианс BSA.

В последните два месеца бяха проведени редица специализирани проверки на фирми, ползващи софтуер, като продължение на превантивните инициативи на Министерство на културата (МК) и Министерство на вътрешните работи (МВР) за преустановяване на недобросъвестни търговски практики в ИТ сектора, припомня BSA.

Първоначално двете министерства уведомиха над 20 000 български фирми за правния режим и спецификите при придобиване, използване и отчитане на софтуерните лицензи, както и за необходимостта от въвеждане на вътрешнофирмени правила за управление на софтуерните активи,  с оглед избягване на рискове, свързани с използване на пиратски програми.

През април органите на МВР проведоха две специализирани акции в офиси на фирми, предлагащи асемблирани компютри с предварително инсталиран софтуер. В хода на проверките в Кюстендил и Сливен бяха установени нарушения на закона за авторското право и иззети две клиентски компютърни системи, три лаптопа, три стационарни компютъра, 27 броя CDs и 5 броя USB памет, заредени с нелегитимни копия на различни програми, правата, върху които се притежават от компании – членове на BSA. По случаите са образувани досъдебни производство за престъпления по чл .172а от Наказателния кодекс.

На 21 май служители на МК и СДВР извършиха проверка за легитимността на софтуера в офиса на фирма в София, като бе установено, че в паметта на офисните компютри се съхраняват множество програми без документи за тяхното законно използване. По случая е образувана административна преписка по описа на Дирекция „Авторско право и сродните му права” при МК за нарушение по чл. 97 от ЗАПСП.

В края на месеца инспектори от МК осъществиха и първата си акция за преустановяване на незаконното разпространение на пиратски софтуер в столичен магазин за продажба на асемблирани компютри. Освен клиентския компютър, зареден с нелицензирани копия на различни програми, инспекторите откриха и иззеха и три офисни компютъра, 19 броя CDs и 1 брой USB памет. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение по чл. 97 от ЗАПСП.

Докладът на Търговското представителство на САЩ отчита приноса на МК и МВР и всички позитивни стъпки, предприети от тези две ведомства в борбата с интелектуалното пиратство, но в същото време отбелязва сериозните слабости в работата на съдебната ни система, довели до затлачване на редица знакови дела за престъпления срещу интелектуалната собственост.

BSA препоръчва предприемането на няколко конкретни мерки:

 • Приемане на стабилни и модерни закони за защита на интелектуалната собственост;
 • Подобряване на правоприлагането в областта на защитата на интелектуална собственост, както и на ресурсите, необходими за целта;
 • Увеличаване на информираността сред обществото във връзка с рисковете от престъпленията срещу интелектуална собственост;
 • Въвеждане на ефективни програми за управление на софтуерните активи, както от страна на държавните органи, така и на бизнеса.

„Очевидна е необходимостта, новото правителство да обърне внимание на проблемите в областта на интелектуалната собственост, както с оглед бързото изваждане на страната ни от „Списък 301” на Американския търговски представител, така и за активиране потенциала на свързаните с интелектуалната собственост индустрии за нарастване на БВП, откриване на нови работни места в ИТ сектора, увеличаване на данъчните постъпления и създаване на конкурентна бизнес среда за привличане на чужди инвестиции в националната ни икономика”, коментираха от българското представителство на BSA.

Коментари по темата: „България не се справя с пиратството”

добавете коментар...

 1. ники

  Не е до стандарт – до манталитет е. Тук става дума основно за пиратски софтуер в бизнес среда и няма много общо с жизнения стандарт на крайните потребители.

 2. сда

  това ще стане, когато се вдигне жизнения стандарт в България…
  демек, няма да стане 🙂

Коментар