Алгоритъм решава „пъзели“ в археологията

Инструментите за компютърно зрение могат значително да опростят трудния и времеемък процес на подреждане на раздробените обекти