КЗК прекрати преписката по казуса с контрола на БТК

Комисията изпраща случая към главна дирекция „Конкуренция” в ЕК