Учени: Европа трябва да избегне ВЕИ зависимостта си от чужбина

Нужна е вътрешна алтернатива за развитие на технологии

САЩ строят най-големия в света вятърен парк

Съоръжението с проектна мощност 3,5 GW ще погълне инвестиция от 11 милиарда долара 

Екстремното време – растящ риск за соларните паркове

Има технологии, които помагат за защитата на активите, но по-важно е да се мисли за споделяне на рисковете

ВЕИ проектите вече са „от първостепенен обществен интерес“

Съветът на ЕС прие насоки към новата директива за възобновяемата енергия

Морето може да е генератор и батерия за електричество

Батериите с натрий и морска вода се комбинират с генератор на приливна енергия

Италия направи интерактивна карта за енергийните общности

Потребителите от ВЕИ кооперативи могат да локализират подстанциите

Океанската енергия обещава революция в ИТ индустрията

Температурните разлики между топлите повърхностни и студените дълбочинни води произвежда енергия

Изкопаемите горива загубиха от вятъра и слънцето в Европа

Това се случи за първи път в месечното производство на електроенергия

Белгия за първи път се захрани с електричество само от слънце и вятър

Това се случи на 29 май през деня, съобщиха от оператора Elia