Нов старт на интернет доставчика BGO.bg

Пионерът на интернет пазара у нас се връща в играта