Социалната изолация: време за електронни книги

За разлика от типичната библиотека, много потребители могат да имат достъп до една и съща цифрова книга едновременно – в момента, в който решат да четат

Печатните книги взимат реванш от електронните

Хартиеният формат става все по-привлекателен, особено при детските книги и рецептите, от което се възползват издателите