„Алианс Африка-Европа” ще отвори 10 млн. работни места

ЕС ще мобилизира частни инвестиции за реализиране на огромните възможности, които могат да донесат ползи в еднаква степен и за африканските, и за европейските икономики

Едночасово правило срещу тероризма в интернет

От доставчиците на услуги ще се изисква да предприемат проактивни мерки - като използване на нови инструменти - за по-добра защита на своите платформи и техните потребители