Икономиката щяла да расте от прехода към чиста енергия

Интелигентните инвестиции в по-чиста енергия, устойчиви градове, екологизиране на водата и промишлеността могат да генерират 65 млн. нови работни места до 2030 г.

Студентите ценят „зелените” политики на компаниите

България има голяма нужда от кадри в областта, сочи проучване