Google помага на бизнеса да стане въглеродно-неутрален

Стартира програма за обучение на малките и средни фирми

Китай планира да сведе до нула CO2 емисиите към 2060 г.

Правителството обяви план за преход към „зелена” икономика

Икономиката щяла да расте от прехода към чиста енергия

Интелигентните инвестиции в по-чиста енергия, устойчиви градове, екологизиране на водата и промишлеността могат да генерират 65 млн. нови работни места до 2030 г.

Студентите ценят „зелените” политики на компаниите

България има голяма нужда от кадри в областта, сочи проучване