Интернет е пълен със знания, а безработните нехаят

Държавата пък отлага законите за валидиране на извънсистемни знания