Вредна ли е 5G технологията за нашето здраве?

Проучванията са малко, факторите са сложни и еднозначен отговор няма, а докато липсва консенсус в научния свят, няма да има такъв и в политиката за 5G