Тим Бърнърс-Лий предлага интернет конституция

Аналог на Магна харта може да защити правата на всички