Google отвори онлайн архив с конституции

Проектът Constute предлага възможност за преглеждане, търсене и сравняване на текстове в конституциите на всички държави по света

Проектът Constute предлага възможност за преглеждане, търсене и сравняване на текстове в конституциите на всички държави по света

Google предложи свободен достъп до електронен архив с конституциите на 160 държави. Интернет компанията се надява по този начин да помогне на различните страни по света да съставят текстове за своите нови конституции.

Проектът Constitute се явява пълноценен аналитичен инструмент, а не просто механичен сбор от дигитализирани документи. Потребителите могат да откриват и сравняват конкретни разпоредби в различните конституции.

Налични са инструменти за сравняване на конституциите по няколкостотин параметъра – от обема на текста до въпроси, свързани с плащането на данъци.

Най-обширна е конституцията на Индия. Тя съдържа почти 150 хиляди думи.

Любопитен факт е, че в 41 страни по света в конституцията е включено задължение за военна служба.

Коментар