Социалните умения ще преобразят софтуерната ни индустрия

Държава, която не може да надскочи имиджа си на аутсорсинг-дестинация, рано или късно „угасва” в небосвода на глобалния софтуерен бизнес

In Touch: Технологиите днес са истинската инвестиция

За правителствата обаче това е строителството на предприятия