Иновации в преподаването променят училищата у нас

Обучението по природни науки и математика е ключово за реализацията

Научните изследвания с увеличено финансиране от ЕС

Конкретното предложение за наследник на програма „Хоризонт 2020“, а именно – „Хоризонт Европа“ ще бъде публикувано съвсем скоро, заяви министър Красимир Вълчев