Kickstarter отвори работа на повече от 300 хиляди души

Влиянието на краудфъндинг платформата върху съвременния свят е огромно, чрез нея израснаха водещи в своите сектори компании