Учени с нова идея за колонизация на Марс

Лишеи и бактерии могат да синтезират неорганични вещества в органични