Саша Безуханова насърчава момичетата-предприемачи

Учредява награда Entrepregirl, финансирана лично от нея