Нетикс влезе в „клуб 3Tbs” на платформите за интернет обмен

Дъщерната компания на Нетера е 13-та най-голяма интернет борса в света