Android 15: една нова функция с голям потенциал

Адаптивната вибрация въвежда динамичен подход към обратната връзка при уведомяване

Актуализациите на Windows 10 ще станат по-малки

Microsoft рационализира процеса на обновяване на популярната система подобно на Windows 11

В ерата на AI операционната система е цар

Очертават се ясни победители в платформите за компютри, телефони и интернет на нещата