Windows 11 ще работи само с MS акаунт и връзка с интернет

Използването на локален акаунт при инсталиране и ползване на операционната система скоро ще стане невъзможно