Китай форсира проекта за собствена операционна система

Новата „домашна ОС” най-вероятно ще играе второстепенна роля, но в по-общ план тя ще помогне за постигане на голямата цел – независимост от САЩ