Иновации в преподаването променят училищата у нас

Обучението по природни науки и математика е ключово за реализацията

Българските ученици напредват в математиката

Делът на 15-годишните със слаби резултати е намалял в последните години, но все още е твърде висок, сочи доклад на ОИСР