Световната банка използва ГИС за проектите си у нас

Това й помага да проследява развитието и ползите от тях