Рекордна жега не означава рекорден добив на слънчева енергия

Горещината всъщност намалява ефективността на фотоволтаиците

Китайска фирма започва масово производство на гъвкави слънчеви панели

В основата е разработена в Япония технология за перовскитни клетки

Фотоволтаици на половината сгради по света могат да осигурят нужната ни енергия

Покривните слънчеви панели биха били еднакво полезни и в слабо населени райони, и в градските центрове