Шест проекта на СУ са одобрени за финансиране

Ще бъде осигурен високоскоростен достъп до информационни системи

Факултет на СУ обяви успехи в е-обучението

За 11 месеца са разработени сто нови електронни курса