Обвързват учебните програми с нуждите на бизнеса

Обучението в СУ ще бъде синхронизирано с професионалните стандарти

Обучението в СУ ще бъде синхронизирано с професионалните стандарти

Българската стопанска камара ще подпише утре меморандум за сътрудничество със Софийския университет. Най-голямата работодателска организация и най-старото висше училище в България ще си партнират за повишаване на качеството на обучението в СУ в съответствие с изискванията на реалния бизнес.

За първи път в нашата страна ще започне процес на обвързване на учебните планове на бакалавърски и магистърски програми на СУ с резултатите от проекта на БСК за идентифициране на търсените от работодателите компетентности и т.нар. „меки умения” по длъжности и специалности.

Целта е в СУ да се въведе разработената от Националния център за оценка на компетенциите към БСК  система за външно оценяване на квалификации и умения. Тя може да се превърне в гаранция, че при завършването си възпитаниците на университета отговарят на изискванията на работодателите, съобщиха от стопанската камара.

БСК и СУ ще реализират съвместни проекти, вкл. стажове и учебни практики за студентите на висшето училище. Предвиждат се квалификационни и преквалификационни курсове, тестване и валидиране на инструменти за оценка на компетенции.

Софийският университет и стопанската камара ще разработят също предложения за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на образованието. Сред предложенията са промени в системата за планиране на приема в държавните университети и адаптирането й към изискванията на обществото и бизнеса.

Двете организации ще настояват също за промяна в системата за финансиране на висшето образование, което да гарантира по-високо качество на обучението.

Коментар