Създават AI модели за всички европейски езици

За целта се използва суперкомпютъра LUMI, базиран на GPU ускорители и процесори от AMD